Empathie

Empathie

Empathie In zijn boek ‘Een tijd voor empathie’ schrijft de Nederlandse bioloog Frans de Waal dat de mens heeft kunnen overleven dankzij empathie. Maar wat is dat eigenlijk, empathie? Het woord empathie is afgeleid van het Griekse woord empátheia...
Empathie

Maat

Maat In de dialoog Philebus zegt Sokrates: “In niets te veel is de goede maat.” In China, een paar eeuwen eerder, zegt de oude meester Lǎozǐ in zijn 9e gedicht: “Tijdig ophouden is beter dan volhouden tot er niets meer bij kan.” Nog eerder, in Mesopotamië, loopt het...
Empathie

Oplossen

Oplossen We kennen oplossen van bijvoorbeeld suiker of zout in water. Als die zijn opgelost, lijken ze verdwenen. Ze zitten nog wel in het water, maar je ziet ze niet meer. Geldt dat ook voor het oplossen van een probleem? Dan zouden bij het oplossen van een probleem...
Empathie

Overtuiging

Overtuiging Ik zit vol overtuigingen. Bijvoorbeeld, dat de terugkeer van de wolf goed is voor Nederland. Eerst wist ik het niet zo goed, totdat ik een lezing bijwoonde van een wolvenkenner. En nu ben ik overtuigd: de terugkeer van de wolf is goed voor het herstel van...
Empathie

Zelfbeheersing

Zelfbeheersing Er zijn meerdere tijdgenoten van Sokrates die over hem hebben geschreven. Een daarvan is de gepensioneerde legercommandant Xenophon die in zijn jeugd Sokrates heeft gekend. In zijn ‘Herinneringen aan Sokrates’ schrijft hij: “Het lijkt mij dat hij...
Empathie

Vertrouwen

Vertrouwen In zijn beroemde werk De Officiis verwoordt Cicero de lijfspreuk van het Romeinse recht: fides sit servanda: vertrouwen moet bewaard blijven. In de klassieke traditie is vertrouwen namelijk het fundament van rechtvaardigheid. Maar wat verstaan wij daar...