Sokratisch café Deventer

logo sokratisch cafe deventer

Gesprekken over de betekenis van het mensenleven

Agenda

Elke derde vrijdag van de maand is er een sokratisch1 gesprek in de bibliotheek van Deventer van 14.00 uur tot 17.00 uur. De agenda voor 2023 is als volgt:

20 januari 2023
17 februari 2023
17 maart 2023
21 april 2023
19 mei 2023
16 juni 2023
15 september 2023
20 oktober 2023
17 november 2023
15 december 2023

Komend gesprek

Het eerstvolgende sokratisch gesprek is op 20 januari 2023 en gaat over het thema empathie. Je kunt je aanmelden door op onderstaand agendabericht te klikken.

Empathie

Empathie

Empathie In zijn boek 'Een tijd voor empathie' schrijft de Nederlandse bioloog Frans de Waal dat de mens heeft kunnen overleven dankzij empathie. Maar wat is dat eigenlijk, empathie? Het woord empathie is afgeleid van het Griekse woord empátheia (ἐμπάθεια). Em...

Inschrijven

Elke maand wordt er een e-mail verstuurd met de aankondiging van het eerstvolgende sokratisch gesprek. Desgewenst kun je je daarvoor hieronder inschrijven.

1 Op deze website volgen we de Griekse schrijfwijze van de naam Sokrates; met een ‘k’.

Thema’s

In ieder gesprek staat één thema centraal. Bijvoorbeeld: vertrouwen, schuld, zorg of beginnen. Hieronder vind je thema’s die aan de orde zijn geweest of zullen komen. Ieder thema wordt onderzocht aan de hand van eigen ervaringen. Naar het voorbeeld van Sokrates.

Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid In de natuur is niets (precies) gelijk. Denk aan twee eikenbomen, die zijn op veel kenmerken verschillend zoals een ander patroon van takken, een andere dikte van de bast etc. Wij mensen maken wel graag dingen gelijk van vorm, zoals spijkers en...

Loslaten

Loslaten

Loslaten De winter is bij uitstek de periode in het jaar van loslaten. De dagen zijn kort, de bomen bijna kaal, het licht en de warmte van de zon verdwijnen. Thuis op de bank en bij kunstlicht kan een sfeer van inkeer ontstaan, van bezinning in plaats van...

Empathie

Empathie

Empathie In zijn boek 'Een tijd voor empathie' schrijft de Nederlandse bioloog Frans de Waal dat de mens heeft kunnen overleven dankzij empathie. Maar wat is dat eigenlijk, empathie? Het woord empathie is afgeleid van het Griekse woord empátheia (ἐμπάθεια). Em...

Sokrates

De klassieke Athener, Sokrates, had geen leer en heeft nooit iets opgeschreven. In dialogen met zijn medeburgers onderzocht hij de zin en betekenis van het mensenleven. Plato heeft als een evangelist op onnavolgbare wijze vijfentwintig dialogen van Sokrates opgeschreven als lesmateriaal voor zijn Akademie. Zo is het voorbeeldige leven van Sokrates al 2500 jaar inspiratie voor de Europese samenleving.

Sokratische gesprekken zijn een beetje aparte gesprekken. Ze lijken heel gewoon, maar toch zijn ze dat niet. Anders dan gewone gesprekken zijn ze namelijk niet gericht op een oplossing of een resultaat en ook niet op het uitwisselen van koetjes en kalfjes. Nee, sokratische gesprekken gaan over zelfonderzoek. De deelnemers aan het gesprek scheppen met elkaar een situatie waarin ieder voor zichzelf kan onderzoeken wat zij of hij nu eigenlijk zelf weet op basis van de eigen ervaring. Je helpt elkaar om een stukje van je eigen opvattingen en overtuigingen onder een vergrootglas te leggen. Door elkaar te bevragen, goed te luisteren en niet meteen met een reactie te komen. In zo’n gesprek gaat het niet om een externe autoriteit of de kennis van een ander, maar om wat je zelf weet.

Wil je een sokratisch gesprek in de praktijk meemaken? Iedereen is welkom bij Sokratisch café Deventer. Er is geen speciale vooropleiding vereist en leeftijd doet niet ter zake. Wil je meer weten over Sokrates of wil je zijn dialogen lezen? Bezoek dan de website van Akademie van Sokrates.

portretfoto karel van haaften
portretfoto andreas schuurmans

Over ons

Sokratisch café Deventer is opgericht door Karel in 2014. In de loop der tijd heeft Karel de rol van gespreksleider overgedragen aan Andreas, Frank en Wouter.

Sokrates sprak vol overgave met zijn medeburgers over wat zij belangrijk vonden en dachten zeker te weten. En keer op keer bleek dat een stuk minder zeker te zijn dan zij dachten. Sokrates geeft een meesterlijk voorbeeld in het ontrafelen van gestolde opvattingen en meningen. Daarmee behoedde hij zijn medeburgers voor overmoed, hubris, de grootste ondeugd in het klassieke Athene. Wij, Karel, Andreas, Frank en Wouter, hopen met sokratische gesprekken op eenzelfde wijze in deze tijd een bijdrage te leveren.

portretfoto frank van stapele
portretfoto wouter blacquiere

Contact