Sokratisch café Deventer

logo sokratisch cafe deventer

Gesprekken over de betekenis van het mensenleven

Agenda

Elke derde vrijdag van de maand is er een sokratisch1 gesprek in de bibliotheek van Deventer van 14.00 uur tot 17.00 uur. De agenda voor 2023 is als volgt:

20 januari 2023
17 februari 2023
17 maart 2023
21 april 2023
19 mei 2023
16 juni 2023
15 september 2023
20 oktober 2023
17 november 2023
15 december 2023

Komend gesprek

Het eerstvolgende sokratisch gesprek is op 15 december 2023 en gaat over het thema spontaniteit. Je kunt je aanmelden door op onderstaand agendabericht te klikken.

Spontaniteit

Spontaniteit

Spontaniteit Spontaan komt van het Latijnse woord spontaneus en dat betekent vrijwillig. Je komt zonder dat het moet in beweging, zonder duidelijke oorzaak zo lijkt het. Spontaan gedrag komt recht uit het hart zegt men wel eens. Betekent het dat er niet eerst over...

Inschrijven

Elke maand wordt er een e-mail verstuurd met de aankondiging van het eerstvolgende sokratisch gesprek. Desgewenst kun je je daarvoor hieronder inschrijven.

1 Op deze website volgen we de Griekse schrijfwijze van de naam Sokrates; met een ‘k’.

Thema’s

In ieder gesprek staat één thema centraal. Bijvoorbeeld: vertrouwen, schuld, zorg of beginnen. Hieronder vind je thema’s die aan de orde zijn geweest of zullen komen. Ieder thema wordt onderzocht aan de hand van eigen ervaringen. Naar het voorbeeld van Sokrates.

Sokratische variaties

Sokratische variaties

Sokratische variaties Vanwege de belangstelling voor sokratische variaties wordt het programma van vorige maand herhaald. Er zijn verschillende manieren waarop je een sokratisch gesprek kunt voeren. Sokrates haalt alles uit de kast om te proberen zijn medemensen in...

Verstaan

Verstaan

Verstaan Iemand vraagt je: "Versta je me?" Als je die vraag bevestigend beantwoordt, wat bedoel je dan? Bedoel je met verstaan dat je begrijpt wat de ander zegt of alleen maar dat je hoort wat de ander zegt? En als je een klok hoort slaan, hoor je dat dan alleen maar,...

Spontaniteit

Spontaniteit

Spontaniteit Spontaan komt van het Latijnse woord spontaneus en dat betekent vrijwillig. Je komt zonder dat het moet in beweging, zonder duidelijke oorzaak zo lijkt het. Spontaan gedrag komt recht uit het hart zegt men wel eens. Betekent het dat er niet eerst over...

Sokrates

De klassieke Athener, Sokrates, had geen leer en heeft nooit iets opgeschreven. In dialogen met zijn medeburgers onderzocht hij de zin en betekenis van het mensenleven. Plato heeft als een evangelist op onnavolgbare wijze vijfentwintig dialogen van Sokrates opgeschreven als lesmateriaal voor zijn Akademie. Zo is het voorbeeldige leven van Sokrates al 2500 jaar inspiratie voor de Europese samenleving.

Sokratische gesprekken zijn een beetje aparte gesprekken. Ze lijken heel gewoon, maar toch zijn ze dat niet. Anders dan gewone gesprekken zijn ze namelijk niet gericht op een oplossing of een resultaat en ook niet op het uitwisselen van koetjes en kalfjes. Nee, sokratische gesprekken gaan over zelfonderzoek. De deelnemers aan het gesprek scheppen met elkaar een situatie waarin ieder voor zichzelf kan onderzoeken wat zij of hij nu eigenlijk zelf weet op basis van de eigen ervaring. Je helpt elkaar om een stukje van je eigen opvattingen en overtuigingen onder een vergrootglas te leggen. Door elkaar te bevragen, goed te luisteren en niet meteen met een reactie te komen. In zo’n gesprek gaat het niet om een externe autoriteit of de kennis van een ander, maar om wat je zelf weet.

Wil je een sokratisch gesprek in de praktijk meemaken? Iedereen is welkom bij Sokratisch café Deventer. Er is geen speciale vooropleiding vereist en leeftijd doet niet ter zake. Wil je meer weten over Sokrates of wil je zijn dialogen lezen? Bezoek dan de website van Akademie van Sokrates.

portretfoto karel van haaften
portretfoto andreas schuurmans

Over ons

Sokratisch café Deventer is opgericht door Karel in 2014. In de loop der tijd heeft Karel de rol van gespreksleider overgedragen aan Andreas, Frank en Wouter.

Sokrates sprak vol overgave met zijn medeburgers over wat zij belangrijk vonden en dachten zeker te weten. En keer op keer bleek dat een stuk minder zeker te zijn dan zij dachten. Sokrates geeft een meesterlijk voorbeeld in het ontrafelen van gestolde opvattingen en meningen. Daarmee behoedde hij zijn medeburgers voor overmoed, hubris, de grootste ondeugd in het klassieke Athene. Wij, Karel, Andreas, Frank en Wouter, hopen met sokratische gesprekken op eenzelfde wijze in deze tijd een bijdrage te leveren.

portretfoto frank van stapele
portretfoto wouter blacquiere

Contact