Sokratisch café Deventer

logo sokratisch cafe deventer

Gesprekken over de betekenis van het mensenleven

Agenda

Elke derde vrijdag van de maand is er een sokratisch1 gesprek in de bibliotheek van Deventer van 14.00 uur tot 17.00 uur. De agenda voor 2022 is als volgt:

21 januari 2022
18 februari 2022
18 maart 2022
15 april 2022
20 mei 2022
17 juni 2022
16 september 2022
21 oktober 2022
18 november 2022
16 december 2022

Komend gesprek

Het eerstvolgende sokratisch gesprek is op 16 september 2022 en gaat over het thema ontspannen. Je kunt je aanmelden door op onderstaand agendabericht te klikken.

Ontspannen

Ontspannen

Ontspannen De vakantieperiode is weer voorbij. Hopelijk heeft iedereen goed kunnen ontspannen. Maar wat is dat eigenlijk, ontspannen? Moet je er iets voor doen? Zoals de sluiter van een camera pas in werking wordt gesteld als je op de ontspanner drukt. Of moet je er...

Inschrijven

Elke maand wordt er een e-mail verstuurd met de aankondiging van het eerstvolgende sokratisch gesprek. Desgewenst kun je je daarvoor hieronder inschrijven.

1 Op deze website volgen we de Griekse schrijfwijze van de naam Sokrates; met een ‘k’.

Thema’s

In ieder gesprek staat één thema centraal. Bijvoorbeeld: vertrouwen, schuld, zorg of beginnen. Hieronder vind je thema’s die aan de orde zijn geweest of zullen komen. Ieder thema wordt onderzocht aan de hand van eigen ervaringen. Naar het voorbeeld van Sokrates.

Geloven

Geloven

Geloven Geloven heeft een bijzondere plaats in het sokratisch gesprek. Wat wij vertalen als meningen en opvattingen, is in het Grieks pistis. De meest gangbare vertaling daarvan is: geloof. In een sokratisch gesprek lijkt het er om te gaan met behulp van de vragen van...

Vrijheid

Vrijheid

Vrijheid Het begrip vrijheid geeft ons vaak een positief gevoel, een idee van kansen krijgen, van keuzes maken, van mogelijkheden. Is vrijheid een wezenlijk onderdeel van ons menszijn, wat je leven inhoud en vorm geeft? Onderscheidt een leven als mens zich van leven...

Ontspannen

Ontspannen

Ontspannen De vakantieperiode is weer voorbij. Hopelijk heeft iedereen goed kunnen ontspannen. Maar wat is dat eigenlijk, ontspannen? Moet je er iets voor doen? Zoals de sluiter van een camera pas in werking wordt gesteld als je op de ontspanner drukt. Of moet je er...

Sokrates

De klassieke Athener, Sokrates, had geen leer en heeft nooit iets opgeschreven. In dialogen met zijn medeburgers onderzocht hij de zin en betekenis van het mensenleven. Plato heeft als een evangelist op onnavolgbare wijze vijfentwintig dialogen van Sokrates opgeschreven als lesmateriaal voor zijn Akademie. Zo is het voorbeeldige leven van Sokrates al 2500 jaar inspiratie voor de Europese samenleving.

Sokratische gesprekken zijn een beetje aparte gesprekken. Ze lijken heel gewoon, maar toch zijn ze dat niet. Anders dan gewone gesprekken zijn ze namelijk niet gericht op een oplossing of een resultaat en ook niet op het uitwisselen van koetjes en kalfjes. Nee, sokratische gesprekken gaan over zelfonderzoek. De deelnemers aan het gesprek scheppen met elkaar een situatie waarin ieder voor zichzelf kan onderzoeken wat zij of hij nu eigenlijk zelf weet op basis van de eigen ervaring. Je helpt elkaar om een stukje van je eigen opvattingen en overtuigingen onder een vergrootglas te leggen. Door elkaar te bevragen, goed te luisteren en niet meteen met een reactie te komen. In zo’n gesprek gaat het niet om een externe autoriteit of de kennis van een ander, maar om wat je zelf weet.

Wil je een sokratisch gesprek in de praktijk meemaken? Iedereen is welkom bij Sokratisch café Deventer. Er is geen speciale vooropleiding vereist en leeftijd doet niet ter zake. Wil je meer weten over Sokrates of wil je zijn dialogen lezen? Bezoek dan de website van Akademie van Sokrates.

portretfoto karel van haaften
portretfoto andreas schuurmans

Over ons

Sokratisch café Deventer is opgericht door Karel in 2014. In de loop der tijd heeft Karel de rol van gespreksleider overgedragen aan Andreas, Frank en Wouter.

Sokrates sprak vol overgave met zijn medeburgers over wat zij belangrijk vonden en dachten zeker te weten. En keer op keer bleek dat een stuk minder zeker te zijn dan zij dachten. Sokrates geeft een meesterlijk voorbeeld in het ontrafelen van gestolde opvattingen en meningen. Daarmee behoedde hij zijn medeburgers voor overmoed, hubris, de grootste ondeugd in het klassieke Athene. Wij, Karel, Andreas, Frank en Wouter, hopen met sokratische gesprekken op eenzelfde wijze in deze tijd een bijdrage te leveren.

portretfoto frank van stapele
portretfoto wouter blacquiere

Contact